EBSCO & การเข้าถึงแบบเปิด

Image
magnifying glass over a search box with open access documents

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมงานวิจัยแบบเปิดที่มีคุณภาพ

การเข้าถึงแบบเปิดกำลังเปลี่ยนแนวทางการทำานวิจัย และ การตีพิมพ์ทางวิชาการ เป้าหมายของเรายังคงเหมือนเดิม - เพื่อให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงเนื้อหาทางวิชาการที่ดีที่สุด เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของการเผยแพร่วารสารที่แบบเปิด รวมทั้งวารสารต่างๆได้ถุกเปลี่ยนไปเป็นแบบเแิดมากขึ้น หนังสือเหล่านี้ก็ได้ถูกพิจารณามาเพื่อรวมไว้ในฐานข้อมูลของ EBSCO

โดยจัดทำดัชนีและลิงค์ไปยัง วารสารที่มีการเข้าถึงแบบเปิด ใน EBSCO Discovery Service (EDS) และ EBSCOhost จึงทำให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงงานวิจัยที่ได้รับการรีวิวในหลากหลายสาขาวิชา

Quote

EBSCO ไม่เพียงแต่สนับสนุน DOAJ [Directory of Open Access Journals] ด้วยการบริจาคเงินทุกปี EBSCO Discovery Service และ EBSCO host ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างการอ้างอิงถึง DOAJ มากกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ. EBSCO ให้การสนับสนุนทั้งการเข้าถึงแบบเปิด และ แบบโอเพนซอร์สทำให้พวกเขามีความโดดเด่น/เฉพาะตัว เมือเทียบกับผู้ให้บริการห้องสมุดทั่วโลก

— Lars Bjørnshauge, กรรมการผู้จัดการ
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO ช่วยนักวิจัยในการสืบค้นเนื้อหาแบบเปิดได้อย่างไร

paper and pencil icon

Metadata

เสนอสาระสังเขป การจัดทำดัชนีหัวเรื่อง และ metadata อื่น ๆ สำหรับวารสารที่สามารถเข้าถึงแบบเปิด

cursor clicking icon

การเชื่อมโยง

จัดหาลิงก์เพื่อเปิดการเข้าถึงเนื้อหาจากภายในฐานข้อมูล EBSCO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิจัยที่คุ้นเคยที่สุด  

search box icon

สืบค้น

การทำให้วารสารแบบเปิดสามารถสืบค้นได้พร้อมๆกันกับวารสารที่มีอยู่แล้วใน EDS และ EBSCOhost

Image
rubber stamp and documents with checkmarks

การต่อสู้กับสำนักพิมพ์แบบเปิดที่ล่าเหยื่อ (Predatory open access publishing)

สำนักพิมพ์ประเภทนี้ก็ให้การเข้าถึงแบบเปิดเช่นเดียวกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าก่อนที่จะรวมวารสารแบบเปิดในฐานข้อมูลของเรา EBSCO จะทำการอ้างอิงกับดัชนีการอ้างอิงอันดับต้น ๆ เช่น Web of Science และ Scopus และดัชนีหัวเรื่องเช่น PsycINFO และ SciFinder เพื่อดูความเกี่ยวข้องและคุณภาพก่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านsubject matter ของเราทำการตรวจสอบรายชื่อสำนักพิมพ์แบบเปิดที่ล่าเหยื่อและข้อมูลอุตสาหกรรมเป็นประจำ

เราพึ่งพา และ ชื่นชมเสมอเมื่อมีการแจ้งเตือนเพื่อลบเนื้อหาหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นได้ แม้จะพยายามป้องกันอย่างเต็มที่ก็ตาม ติดต่อเรา หากมีข้อสงสัยใดๆ

Image
rubber stamp and documents with checkmarks
Image
two lab technicians looking at a plan

ข้อมูลการวิจัย และ วิธีการวิจัยแบบเปิด

Code Ocean และ protocols.io สนับสนุนนักวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงการตีพิมพ์ พวกเขาเป็นแพลตฟอร์มการเข้าถึงแบบเปิดสำหรับรหัส ข้อมูล และ วิธีการ เมื่อมีการเผยแพร่งานแล้วจะไม่มีข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียนหรืออุปสรรคอื่น ๆ ในการเข้าถึงเนื้อหาได้แบบสาธารณะ

สำรวจแคปซูลการคำนวณ บนเว็บไซต์ Code Ocean

สำรวจโปรโตคอลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ protocols.io