รองรับระบบเปิด

Image
open source chat bubbles and connected dots

การเปิดตัวนวัตกรรมสำหรับห้องสมุดสมัยใหม่

ระบบเปิดสำหรับห้องสมุดเป็นมากกว่าการประหยัดต้นทุน มันเป็นการเสริมพลังให้แก่ชุมชนห้องสมุดเพื่อการเติบโตในอนาคต เมื่อบรรณารักษ์ ผู้ให้บริการ และนักพัฒนาได้ทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันแนวคิดและออกแบบโซลูชัน นวัตกรรมเช่นนี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้

Image
open source chat bubbles and connected dots

เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ระบบเปิด?

 • ความคล่องตัว

  ด้วยการเข้าถึงแบบเปิดคุณจะไม่ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะผู้บริการหรือระบบใดระบบหนึ่ง เลือกแอปพลิเคชั่นที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

 • สามารถต่อขยายได้

  เนื่องจากโค๊ดนี้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ทุกคนจึงสามารถสร้างคุณสมบัติบนซอฟต์แวร์ โดยการสร้างและแบ่งปันคุณสมบัติใหม่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก API

 • ประหยัดต้นทุน

  ซอฟต์แวร์แบบเปิดนี้ฟรีสำหรับทุกห้องสมุด ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวที่จะเกิดขึ้นคือค่าแรงพนักงาน และ โฮสต์/เซิร์ฟเวอร์

 • ขับเคลื่อนโดยชุมชน

  ความแตกต่างจากระบบปิดคือ ระบบเปิดนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของชุมชนห้องสมุด โดยกรรมสิทธิ์ไมได้ตกอยู่แต่่่เพียงแค่ผู้ให้บริการรายเดียว

EBSCO สนับสนุนระบบเปิดอย่างไร

hexagon icon

การมีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นระบบเปิดเช่น แพลตฟอร์มบริการห้องสมุด FOLIO

connect the dots icon

การผสานระบบกับผู้ให้บริการ ILS แบบเปิด เช่น Koha และ Evergreen

desktop icon

การผสานกับหน้าจอผู้ใช้งานการสืบค้นแบบเปิดเช่น Blacklight และ VuFind

people icon

และให้ความร่วมมือ เป็นพันธมิตรกับระบบเปิดอื่น ๆ อีกมากมาย

Quote

EBSCO เป็นหุ้นส่วนที่มีตรรกกะและเป็นเหตุเป็นผล... พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับทั้งโอเพ่นซอร์ส และ การเข้าถึงแบบเปิด ชุมชน Koha รู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วม และ ได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งนี้

— Sebastian Hierl, Ph.D., Drue Heinz Librarian of the Academy in Rome
ส่วนหนึ่งของ Koha Gruppo Italiano

Image
folio the future of libraries is open logo

FOLIO: อนาคตของห้องสมุดได้เปิดกว้างแล้ว

โครงการ FOLIO เป็นการทำงานร่วมกันในชุมชนของ ห้องสมุด ผู้ขาย และ นักพัฒนา ที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการบริการห้องสมุดแบบเปิด (LSP). EBSCO ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมโดยการ มอบเงินทุน และความเชี่ยวชาญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ FOLIO และมีส่วนร่วมกับโครงการ